Merbis

Ontstaan van de geslachtsnaam
en
enkele bijzonderheden

Rond 1600 troffen we de naam Merbis voor het eerst aan in Moers in Duitsland, echter met het in die tijd gebruikelijke voorvoegsel "von". Dit "von Merbis" verwees naar het boerenbedrijf van die naam, dat door hen werd bewoond, in dit geval "Merbishof".

Het was gelegen in Neukirchen, nabij Moers. Momenteel wordt in dit gebied een industriegebied ontwikkeld genaamd Grafschafter Gewerbepark Genend,gelegen langs de A57 van Nijmegen naar Keulen.
De naam Merbis leeft hier voort, want op de plaats waar voorheen de Merbishof was gesitueerd,is nu een straat te vinden, genaamd Merbisstrasze.

Op het kaartje hiernaast ziet U het  geprojecteerde stratenplan.
Links onder geeft de pijl de Merbis-Strasze aan.

De oudst bekende bewoners waren o.m. Johann von Merbis, Gerhard von Merbis, die in Moers trouwde op21-1-1625 met Idtgen ter Plancke en Jennecke von Merbis,15 11-1618 eveneen te Moers gehuwd met Johann Wegemann.
Herlaas heb ik tot nu toe deze oudste leden van het geslacht Merbis niet kunnen inpassen in de Parenteel van. Merbis.

De poging daartoe,die U hieronder aantreft is dan ook volkomen hypothetisch.

 

I        N.N.von Merbis
         
Kinderen

          a. Johann von Merbis, volgt II.1
          b. Gerhard von Merbis,
volgt II.2
          c. Jennecke von Merbis,
trouwt Moers 15 nonember 1618
Johann Wegemann.

II.1   Johann von Merbis (ouders onder I.)
        
Kind
         a. Henrich von Merbis,
volgt
III.1

II.2   Gerhard von Merbis (ouders onder I),trouwt Moers 21 januari 1625 Idtgen terPlancke
        
Kind
         a. Alheit von Merbis, gedoopt Neukirchen 14 februari 1631.

III.1 Henrich von Merbis,(ouders onder II.1 ), gedoopt Moers 18 juni 1621.
        Kinderen
        a. Johann Merbis, volgt IV.1
        b. Gerrit von Merbis,
trouwt Moers 5 november 1673 Gritchen ter Eick

IV.1 Johann Merbis
(ouders onder III.1), trouw Moers 5 juli 1670 Christina Schu
        Kind
        a. Peter Merbis (zie verder Parenteel).


 

In 1772 trok Henricus Merbis met echtgenote en 3 dochters naar het westen van ons land, zoals zovelen van zijn landgenoten.
Bij de droogmaking van de polders in de omgeving van Rotterdam was veel mankracht vereist en veel Duitsers zagen hier een mogelijkheid om een goed bestaan op te bouwen.

Veel van zijn nazaten bemanden de molens in b.v. de Eendragtspolder te Zevenhuizen.
Teunis Cornelis Merbis, de grootvader van mijn echtgenote was van 1905 tot 1926 molenaar
 op de Zuidelijk bovenste middenmolen, waarvan de stomp momenteel nog aanwezig is.
 Hij was voor zover mij bekend delaatste watermolenaar uit dit geslacht.

                                        
                                            Zuidelijke bovenste middenmolen
                                                              Thans

Voordien waren er nog verscheidene telgen uit het geslacht watermolenaar, b.v. op de 
Noordelijk ondermolen te Zevenhuizen.
Hendrik Merbis, de grootvader van Teunis Cornelis was van Januari 1805 tot aan zijn dood 
molenaar,daarna door zijn echtgenote Geertruy Maasland opgevolgd tot december 1853.
Daarna nam haar zoon Teunis de taak over tot zijn overlijden ,waarna zijn vrouw 
Jannetje de Bruijn in maart 1908 het werk overdroeg aanhaar zoon Hendrik, die op zijn beurt 
Augustus 1924 de staf overgaf aan zijn broer Johannes (Joop) tot januari 1927, waarna de 
molen werd verkocht .

 

In de nieuwe Rotterdamse wijk Nesselande, grenzend aan Zevenhuizen, zijn de straten 
vernoemd naar molenaars en een molenbouwer uit de Eendragtspolder.
Ook naar de overgrootmoeder van mijn vrouw,Jannetje Merbis-de Bruyn, werd een
straat vernoemd.

 


                                                 

 

 


 

 

 

                                                   

                                                                            


                                              

 Naar Parenteel Geslacht Merbis                                                                                                Naar de top